Reference

údržba zeleně, rekultivace krajiny

 • údržba zeleně v obci Svídnice
 • údržba fotbalového hřiště Svídnice
 • stavba oplocení pro ovce - Daphne - institut aplikované biologie

práce v lese a služby pro myslivost

 • výroba mysliveckých posedů (honitba Karlovka, Petrovice)
 • zhotovení odchytu pro zvěř (honitba Karlovka)
 • průměrkování (svěrkování) 200ha lesa podle lesnických map
 • vyvěšení a údržba ptačích budek v lese
 • oprava krmelců

dřevěný program

 • vybudování naučné stezky Velký Sokol (LČR, LS Česká Lípa)
 • dřevěné přístřešky z odkorněné a půlené kulatiny
 • informační cedule
 • povalový chodník
 • odpočinková místa s výhledem
 • lávky přes vodu
 • vybavení altánů masivním sezením
 • rozcestníky
 • obnova a výroba studánek
copyright (c) koseni.cz