Informace

  • realizujeme odpočinková místa
  • kompletně vybavujeme naučné stezky
  • zajišťujeme údržbu vybraných turisticky exponovaných chodníků a cest
  • vyrábíme a opravujeme povalové chodníky
  • obnovujeme a udržujeme studánky a prameny
  • provádíme stavbu odchytových míst pro zvěř, posedů, krmelců a seníků
  • zajišťujeme údržbu veřejných prostranství, fotbalových hřišť a živých plotů
  • provádíme výsadbu nové zeleně a rekultivaci krajiny
srp
Respekujeme přírodní ráz krajiny.
Klademe důraz na maximální využití dřeva s minimálním množstvím zásahů strojů.
Výroba z ručně odkorněné kulatiny.
Každý výrobek je originálem.
copyright (c) koseni.cz